Gwarancja bezpieczeństwa podczas VIII Ogólnopolskiego Biegu Rycerskiego dzięki policji i Straży Miejskiej

Gwarancja bezpieczeństwa podczas VIII Ogólnopolskiego Biegu Rycerskiego dzięki policji i Straży Miejskiej

W miniony weekend, oficerowie ruchu drogowego z Świecia, wspierani przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zapewniali bezpieczeństwo biegaczy biorących udział w „VIII Ogólnopolskim Biegu Rycerskim”. Dbałość o to, aby uczestnicy tego wydarzenia mogli bez przeszkód pokonać 10-kilometrową trasę, która prowadziła m.in. przez drogi lokalne, była ich głównym zadaniem.

Podczas rozmaitych wydarzeń organizowanych przez lokalną samorządność czy społeczność, uczestnicy ruchu drogowego mogą natknąć się na pewne trudności. Ważne jest wówczas, aby nie kierować się jedynie swoją pamięcią, lecz zwracać szczególną uwagę na wszystkie znaki drogowe oraz polecenia wydawane przez funkcjonariuszy odpowiedzialnych za kierowanie ruchem i zabezpieczenie terenu imprezy.

Tym razem, to właśnie policjanci ruchu drogowego ze Świecia, wspomagani przez strażników miejskich, mieli za zadanie zadbać o bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w „VIII Ogólnopolskim Biegu Rycerskim”. Wydarzenie to miało miejsce na terenie miasta i jego najbliższych okolic.