Przebudowa drogi krajowej nr 91 stanowi wyzwanie dla ruchu drogowego

Przebudowa drogi krajowej nr 91 stanowi wyzwanie dla ruchu drogowego

Rozpoczęcie prac nad modernizacją drogi krajowej nr 91 na odcinku pomiędzy Terespolem a Stolnem (bez uwzględnienia mostu na Wiśle) powoduje konieczność reorganizacji ruchu na czas trwania inwestycji. W ramach projektu przewidziane jest nie tylko wzmocnienie istniejącej nawierzchni, ale również przebudowa skrzyżowań, poprawa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz dodanie dodatkowego pasa ruchu.

Prace remontowe dotyczą dwóch odcinków drogi krajowej nr 91, które w sumie wynoszą 6,5 km. Ze względu na fakt, że prace są prowadzone podczas normalnego funkcjonowania drogi, niezbędne jest wprowadzenie tymczasowych zmian w organizacji ruchu. Najbliższe takie zmiany zaplanowane są na czwartek i piątek, tj. 7-8 września.

Najważniejsze ograniczenia dotyczą odcinka od km 141+100 do 142+700, szczególnie miejsca, gdzie droga krzyżuje się z ulicą Chełmińską w Świeciu. Tam planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego na dwa odcinki tej drogi. Na obszarze skrzyżowania DK91 będzie ona zwężona, natomiast w rejonie przepustu usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie tego skrzyżowania, na krótkim odcinku drogi wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Dalsza podróż po drodze nr 91 będzie możliwa po nowo wybudowanym odcinku aż do następnego miejsca z ruchem wahadłowym.