Gminna modernizacja infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w Chełmnie

Gminna modernizacja infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w Chełmnie

Krzysztof Wypij, dzierżący funkcję Wójta Gminy Chełmno, dnia 19 października bieżącego roku złożył swój podpis na umowie dotyczącej przeprowadzenia prac budowlanych. Owe prace mają na celu zrealizowanie projektu budowy chodnika w miejscowościach Kałdus oraz Wielkie Łunawy, a także ścieżki rekreacyjnej w Klamrach oraz ścieżki rowerowej w Starogrodzie Dolnym.

Plan realizacji inwestycji zakłada, że jeszcze w tym samym roku rozpoczną się prace budowlane mające na celu wykonanie chodnika w Kałdusie i ścieżki rowerowej w Starogrodzie Dolnym. Natomiast pierwsza połowa 2024 roku przyniesie dokończenie budowy chodnika w Wielkich Łunawach (do końca czerwca) i ścieżki rekreacyjnej w Klamrach (do połowy sierpnia).

W wyniku realizacji tych planów docelowo powstanie ponad 5,2 kilometra nowej infrastruktury drogowej, która zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz osób poruszających się na rowerach.

Odpowiedzialność za wykonanie robót budowlanych spoczywa na firmie Dom Weselny „Karolina” Mirosław Mączyński, mającej swoją siedzibę w Świerkocinie.

Cena całkowita inwestycji sięga blisko 3,7 miliona złotych. Projekt będzie realizowany za środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.