Klaster usług społecznych na dawnych terenach wojskowych

Klaster usług społecznych na dawnych terenach wojskowych

Tereny po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Biskupiej w Chełmnie zostaną przeznaczone na budowę klastra usług społecznych.

Nowa dzielnica w Chełmnie?

Miasto już rozpoczęło pierwszy etap tej inwestycji, w którym wyda niemal 3 miliony złotych na uzbrajanie terenu w wodociąg, kanalizację i sieć gazowniczą oraz budowę parkingu z oświetleniem i parku sensorycznego. W przyszłości powstanie tam nowa dzielnica społeczna Chełmna, w której znajdą się m.in. Zakład Aktywności Zawodowej oraz ośrodek rehabilitacji i rewalidacji dla mieszkańców województwa.

Co dokładnie będzie na miejscu?

Teren uzbrojony jest w wodociągi i w kanalizację, a także w sieć gazowniczą. Nie zabraknie także parkingu wraz z oświetleniem i park sensoryczny, który w przyszłości będzie używany przez osoby z niepełnosprawnościami. Wszystko w ramach, tzw. klastra usług społecznych. Można powiedzieć, że jest to nowa dzielnica społeczna Chełmna. W planach jest również postawienie budynków mieszkalnych. Na tym terenie docelowo powstanie Zakład Aktywności Zawodowej oraz ośrodek rehabilitacji i rewalidacji dla mieszkańców województwa.