Nowa wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Nowa wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka, która znajduje się przy ulicy 3-go Maja 2 w Chełmnie, można oglądać nową wystawę. Wystawa dotyczy literackich patronów 2021 roku. Całość można oglądać na parterze w Wypożyczalni dla Dorosłych. Wystawę będzie można oglądać do 31 stycznia 2022.

Wystawa — szczegóły

Wystawiona ekspozycja dotyczy literackich patronów 2021 roku i przygotowana została przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczną — Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Są to różne opracowania graficzne, w głównej mierze składające się z kolekcji kart o charakterze edukacyjnym. Dzięki temu zwiedzający mają możliwość zapoznania się z dorobkiem artystycznym pisarzy. Rok 2021 jest rokiem literackim takich znanych osobowości jak: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz i Tadeusz Różewicz. Przygotowana wystawa prezentuje dzieła tych osób i ukazuje znaczenie powstałych tekstów dla polskiej kultury.

Literaccy Patroni Roku

W listopadzie 2020 roku Sejm RzeczyPospolitej Polskiej przyjął uchwałę, która dotyczyła wyboru literackich patronów roku 2021. W ten sposób uhonorowano wkład tych osobowości w literaturę, która swoim zasięgiem wykroczyła daleko poza granice państwa. Dlatego niezwykle ważne jest, to, żeby każdy z nas znał twórczość tych osób.

W listopadzie 2021 wybrano kolejnych patronów literackich na rok 2022. Przyszły rok będzie Rokiem Polskiego Romantyzmu. Wśród patronów literackich znalazły się takie osoby jak: Maria Konopnicka, Józef Wybicki, Józefa Mackiewicz. Dodatkowo patronami roku 2022 są również osoby, które nie są ściśle powiązane z literaturą, są to: Ignacy Łukasiewicz i Wanda Rutkowska oraz Maria Grzegorzewska.

Nie tylko wystawa

W bibliotece, przy okazji oglądania wystawy, dostępna będzie również puszka WOŚP. W tym roku podczas tej edycji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie zbierała pieniądze na okulistykę dziecięcą. Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie przygotowała akcję, podczas której osoby, które zalegają z oddaniem książek i naliczoną mają karę, mogą ją anulować, wpłacając 5 zł do wystawionej puszki. To świetna wiadomość, która przyniesie korzyść jednej i A  to wszystko bez względu na to, jak wysoko jest kara. Warto zwiedzać i pomagać.