Nowy sprzęt dla chełmińskiego szpitala

Nowy sprzęt dla chełmińskiego szpitala

W połowie stycznia do jednego z chełmińskich szpitali trafił innowacyjny sprzęt do Działu Fizjoterapii. Ten sprzęt do System Rehabilitacji Funkcjonalnej Neuroformu. Uroczyste przekazanie sprzętu nastąpiło 18 stycznia w Zespole Opieki Zdrowotnej. Na wydarzeniu nie zabrakło Starosty Chełmińskiego, Zdzisława Gamańskiego, przedsiębiorcy – Mariana Buławka, który od dawna wspiera finansowo szpital, a także Dyrektora Chełmońskiego szpitala, pani Marzanny Ossowskiej.

Do czego służy przekazany sprzęt?

Przekazany sprzęt to innowacyjny system, który przeznaczony jest do wykonywania rehabilitacji, która przeprowadzana jest w wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback. System Rehabilitacji Funkcjonalnej Neurofromu wspiera usprawnianie funkcji ruchowych i poznawczych w przypadku udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, różnych urazów mózgu, chorobach Parkinsona, w przypadku Alzheimera, Huntingtona oraz w profilaktyce leczenia u seniorów. To tylko niektóre z jego możliwości. Jest to ogromna szansa dla szpitala, aby rozszerzyć swoje działania i w pełni pomagać potrzebującym.

Finansowanie nowego sprzętu

Zakup sprzętu możliwy był dzięki dotacji z budżetu Powiatu Chełmińskiego. Cała dotacja wyniosła około 39 900 złotych. Nie jest to jedyna nowa inwestycja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. W 2021 roku, dzięki środkom przekazanym przez powiat chełmiński udało się zakupić nową karetkę z wyposażeniem. Środki te posłużyły również do powstania miejsca parkingowego na terenie szpitala oraz wymienić stolarkę okienną na Dziale Fizjoterapii. Łączna kwota, która została przekazana na realizację tych wszystkich zadań wyniosła około 573 000 złotych. Część tych środków zostało przekazane właśnie z puli pieniędzy, które przekazał powiat chełmiński. W 2021 roku, na rzecz szpitala została przekazana dotacja w wysokości 400 000 złotych. Takie wsparcie znacznie pomogło w wykonaniu wyżej wymienionych prac. Jest to ogromna szansa na dalszy rozwój szpitala w Chełmnie.