Ożywienie rynku nieruchomości w mieście poprzez nowe inwestycje

Ożywienie rynku nieruchomości w mieście poprzez nowe inwestycje

Planowane są do realizacji trzy budynki mieszkalne w formie dwupoziomowych domów szeregowych oraz dodatkowo lokal przeznaczony na usługi. Te nowe obiekty będą zbudowane na terenie, który niegdyś był nieużytkiem miejskim, a który został przez nas sprzedany. Jest to jeden z wielu przykładów na stymulowanie i pobudzanie działalności na rynku nieruchomości w naszym mieście.

Inwestycja o nazwie Osiedle Wiklinowe, położone przy ulicy Wiklinowej, już dobiegła końca. Jest to powód do ogromnej satysfakcji i gratulujemy wykonawcom udanej realizacji tego projektu!

Wśród planowanych inwestycji komunalnych, znajdują się między innymi:

Budowa bloku mieszkalnego o charakterze komunalnym, który ma stanąć przy ulicy Rycerskiej.

A także projekty dotyczące budowy mieszkań w formule TBS. Te planowane osiedla mają zlokalizowane być przy ulicy Biskupiej, konkretnie na terenach położonych zaraz za nowym parkingiem oraz na obszarze dawnego obiektu wojskowego.