Piotr Całbecki, marszałek, reprezentuje Związek Województw RP na arenie europejskiej

Piotr Całbecki, marszałek, reprezentuje Związek Województw RP na arenie europejskiej

Delegowany przez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRP), Marszałek Piotr Całbecki, będzie pełnić rolę reprezentanta organizacji w Europejskim Komitecie Regionów oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nowej kadencji.

Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP, które odbyło się w piątek 21 czerwca, zgromadziło również innych reprezentantów Kujawsko-Pomorskiego. Na liście obecności znaleźli się między innymi przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radni Jacek Gajewski i Paweł Zgórzyński. Spotkanie tego dnia miało za zadanie wybór władz związku – stanowisko prezesa ponownie objął marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Na stanowiska wiceprezesów ZWRP nowej kadencji zostali wybrani marszałkowie różnych regionów Polski. Są to: Adam Struzik z województwa mazowieckiego, Władysław Ortyl z podkarpackiego, Marek Woźniak z wielkopolskiego (wszyscy trzej po raz kolejny), Joanna Skrzydlewska z łódzkiego, Łukasz Prokorym z podlaskiego oraz przewodnicząca sejmiku województwa lubuskiego Anna Synowiec.

Delegacja ZWRP, składająca się z szesnastu osób, reprezentuje Polskę w Europejskim Komitecie Regionów. Grupa ta składa się z ośmiu członków Komitetu Regionów i ośmiu ich zastępców. Wśród nich znalazł się również radny Jacek Gajewski, który pełni funkcję zastępcy członka.