Podjęcie decyzji o największym w historii budżecie Gminy Chełmno na rok 2024 podczas 37. sesji Rady

Podjęcie decyzji o największym w historii budżecie Gminy Chełmno na rok 2024 podczas 37. sesji Rady

Podczas 37. sesji Rady Gminy Chełmno, która odbyła się 28 grudnia 2023 roku, radni podejmowali ważne decyzje dotyczące planu finansowego na nadchodzący rok. Tym razem budżet miał być nie tylko największy w historii gminy, ale także skupiać się na nowych inwestycjach.

Dochody Gminy Chełmno na przyszły rok zostały oszacowane na sumę bliską 49 milionów złotych. Z drugiej strony, spodziewane wydatki przekraczały tę kwotę, osiągając poziom ponad 62 milionów złotych. To oznaczało deficyt budżetowy na poziomie 13,5 miliona złotych, który miał być pokryty głównie z oszczędności zgromadzonych w poprzednich latach.

Przeglądając szczegółowo planowany budżet, można zauważyć, że największy nacisk położono na inwestycje drogowe – przewidywano na nie 21,3 miliona złotych. Kolejne obszary obejmowane kwotami były oświata i sektor gospodarki wodno-kanalizacyjnej, na które przeznaczono odpowiednio prawie 15 milionów złotych i 7,4 miliona złotych.

W budżecie uwzględniono również Fundusz Sołecki, który przewidywał dyspozycję sołectw na kwotę poniżej 0,6 miliona złotych. Nie zapomniano także o środkach na działania społeczne, szczególnie skierowane na aktywizowanie dwóch grup społecznych – dzieci i seniorów.

W roku 2024 planowane są ważne inwestycje, takie jak: rozbudowa stacji uzdatniania wody w Podwiesku i sieci wodociągowej na terenie gminy, budowanie chodników w Kałdusie i Wielkich Łunawach, tworzenie ścieżek rowerowych w Starogrodzie Dolnym oraz Klamrach. Przewidziano również modernizację chodników i ścieżek rowerowych w Nowych Dobrach i Górnych Wymiarach, a także przebudowę dróg gminnych w kilku miejscowościach. Jednym z celów jest również dokończenie przebudowy drogi przez „Parcelki” w Nowych Dobrach.