Reaktywacja Młodzieżowej Rady Miasta w Chełmnie – młodzi mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce

Reaktywacja Młodzieżowej Rady Miasta w Chełmnie – młodzi mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce

W Chełmnie nastąpiło odrodzenie Młodzieżowej Rady Miasta, do której na nowo dołączyło 15 ambitnych młodych osób, zasobnych w pomysły na rozwój lokalnej społeczności.

Decyzja o reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta była owocem długotrwałych przemyśleń ze strony chełmińskich władz. Zauważyły one aktywność młodego pokolenia w różnorodnych dziedzinach życia miasta. Młodzież angażowała się zarówno podczas sierpniowego festiwalu 9 Hills Festival, który co roku przyciąga ponad stu młodych twórców, jak i w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych we współpracy ze szkołami.

Burmistrz Artur Mikiewicz wyraził przekonanie, że obserwowana energia i potencjał młodzieży były wystarczającym powodem do reaktywacji MRM. Jego zdaniem głos młodych jest niezbędny nie tylko dla urzędu miasta, ale także dla miejskich instytucji kulturalnych. Jak stwierdził, dzięki zaangażowaniu młodych ludzi możliwe jest planowanie i realizowanie w mieście inicjatyw, które są odpowiedzią na ich potrzeby oraz wspieranie ich własnych pomysłów. Wyraził radość z możliwości nawiązania takiej współpracy.

Rada skupia 15 osób, a jej przewodnictwo objął Oskar Adamek. Członkowie Rady będą pełnić swoje funkcje przez 2 lata, do końca października 2025 roku.