Rozstrzygnięcie najnowszych wyborów samorządowych: KWW Samorządowa Gmina Chełmno zdobywa przeważającą ilość mandatów

Rozstrzygnięcie najnowszych wyborów samorządowych: KWW Samorządowa Gmina Chełmno zdobywa przeważającą ilość mandatów

Podczas najnowszych wyborów samorządowych, Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowej Gminy Chełmno odnotował znaczny sukces, zdobywając aż czternaście mandatów. Jednakże, nie wszystkie miejsca w Radzie Gminy przypadły temu komitetowi – pozostały mandat zdobył KKW Trzecia Droga PSL – PL 2050 Szymona Hołowni. Jest to wart podkreślenia fakt, iż w pięciu okręgach wyborczych zgłosił się jedynie jeden kandydat, co skutkowało przyznaniem mu mandatu bez konieczności przeprowadzania głosowania.

Następnie przedstawiamy listę osób, które będą reprezentować lokalne społeczności w Radzie Gminy Chełmno w nadchodzącej kadencji:

Okręg nr 1 będzie reprezentowany przez Bartosza Kubackiego z KKW Trzecia Droga PSL – PL 2050 Szymona Hołowni. W okręgu nr 2 mandat zdobyła Wioleta Lemańczyk z KWW Samorządowej Gminy Chełmno. Tadeusz Fabiński z tego samego komitetu będzie reprezentować okręg nr 3. W okręgu nr 4 swoje obowiązki pełnić będzie Krystyna Iwańska z KWW Samorządowej Gminy Chełmno, podobnie jak Grażyna Malinowska w okręgu nr 5. Okręg nr 6 będzie reprezentowany przez Bogusława Kiełbasiewicza z KWW Samorządowej Gminy Chełmno.

Kazimierz Pasiński z KWW Samorządowej Gminy Chełmno będzie reprezentował okręg nr 7 i nr 8. Z kolei Zbigniew Kłos z tego samego komitetu będzie reprezentować okręg nr 9, a Mieczysław Urbański okręg nr 10. Tomasz Narolski z KWW Samorządowej Gminy Chełmno będzie reprezentować okręg nr 11, a Zbigniew Kiljan okręg nr 12. Halina Wójtowicz z KWW Samorządowej Gminy Chełmno będzie reprezentować okręg nr 13, a Piotr Mikrut okręg nr 14. Na koniec, Grzegorz Sobieralski z KWW Samorządowej Gminy Chełmno będzie reprezentować okręg nr 15.