Uroczysty koncert narodowych pieśni i tańców w Chełmnie oraz otwarcie unikalnej ekspozycji w muzeum miejskim

Uroczysty koncert narodowych pieśni i tańców w Chełmnie oraz otwarcie unikalnej ekspozycji w muzeum miejskim

Stowarzyszenie Muzyka Edukacja Rozwój we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. G. G. Gorczyckiego w Chełmnie, zorganizowało uroczysty koncert pod nazwą „Polskie pieśni i tańce”. Wydarzenie to miało miejsce w sali koncertowej szkoły, gdzie uczniowie prezentowali repertuar składający się z polskich utworów muzycznych.

Następnego dnia, w czwartek 4 października 2023 roku, dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej zaprosił na otwarcie wystawy „Podróż w nieznane”. Wernisaż odbywał się w malowniczej Sali Mieszczańskiej Ratusza. Dodatkowo, wokół wystawy zorganizowany został panel dyskusyjny. Prezentowana ekspozycja składała się z dwóch części: plenerowej – zawierającej 18 plansz wielkiego formatu, ukazujących wybrane projekty Instytutu oraz multimedialnej – zawierającej filmy skierowane do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Wystawa „Podróż w nieznane” miała na celu zwrócić uwagę na polskie ślady na całym świecie, stanowiące nasze dziedzictwo kulturowe. W trakcie „podróży w nieznane”, zwiedzający mieli szansę odkrywać historię Poloniki, a eksponaty prezentowane na wystawie były ukazane jako żywe świadectwo naszego narodowego dziedzictwa, a nie tylko zwykłe obiekty muzealne.