Wojciech Bińczyk: pożegnanie zasłużonego wicestarosty chełmińskiego i powitanie następczyni

Wojciech Bińczyk: pożegnanie zasłużonego wicestarosty chełmińskiego i powitanie następczyni

Z dniem 8-go maja 2024 roku, urząd Starostwa Powiatowego w Chełmnie pożegnał swojego długoletniego pracownika. Wojciech Bińczyk, pełniący funkcję wicestarosty, postanowił przejść na zasłużoną emeryturę. Radosne „na zawsze” zostało wypowiedziane przez kolegów i współpracowników Bińczyka podczas środowego spotkania.

Zdzisław Gamański, starosta chełmiński, wraz z zespołem Starostwa Powiatowego w Chełmnie wyraził głęboką wdzięczność za ponad dwie dekady owocnej współpracy. Wszyscy zebrani złożyli serdeczne życzenia realizacji przyszłych planów i ambicji, poparte solidnym zdrowiem oraz satysfakcją płynącą z dotychczasowych osiągnięć zawodowych. Zdrowiu i satysfakcji życzyli także dyrektorzy jednostek podporządkowanych Starostwu.

Na posiedzeniu Rady Powiatu Chełmińskiego nowej kadencji 2024-2029, które odbyło się dzień wcześniej, 7 maja 2024 roku, Wojciech Bińczyk czekał na ogłoszenie rezultatu wyboru swojego następcy na stanowisku wicestarosty.

Na to miejsce została zgłoszona Dorota Żulewska, pełniąca do tej pory funkcję dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie. Żulewska, jako pierwsza kobieta w historii powiatu chełmińskiego, jednomyślnie zdobyła poparcie wszystkich 17 głosujących i została wybrana na nową wicestarostę.