68 mln złotych z Polskiego Ładu dla samorządów powiatu chełmińskiego

68 mln złotych z Polskiego Ładu dla samorządów powiatu chełmińskiego

Zdobywanie dodatkowych funduszy na realizację inwestycji stanowi niezwykle ważny element dla samorządów. Tym razem, to właśnie samorządy z regionu chełmińskiego mogą cieszyć się z dodatkowego zastrzyku finansowego. Otrzymają one łącznie 68 milionów złotych, które pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to niewątpliwie świetna informacja dla wszystkich gmin.

Pieniądze te zostaną wykorzystane na dofinansowanie jedenastu inwestycji. Środki te otrzyma powiat chełmiński, a pochodzą one właśnie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dzięki tym funduszom, w Chełmnie oraz gminie Chełmno, gminie Stolno i gminie Kijewo Królewskie przeprowadzona zostanie jedna inwestycja. Wspomniane środki zostaną również przeznaczone na jedno zadanie Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Podobne wsparcie finansowe skierowane jest także do gmin: Unisław, Papowo Biskupie oraz Lisewo. Te samorządy będą miały okazję przeprowadzić dwie inwestycje dzięki otrzymanemu zastrzykowi gotówki z Polskiego Ładu. Jest to zdecydowanie korzystna sytuacja dla tych gmin, które będą mogły w ten sposób przyspieszyć realizację swoich planów inwestycyjnych.