Pasowanie pierwszaków w Katolickiej Szkole Podstawowej

Pasowanie pierwszaków w Katolickiej Szkole Podstawowej

Na początku października, tuż przed obchodami Dnia Edukacji Narodowej, w murach Katolickiej Szkoły Podstawowej miała miejsce szczególna uroczystość. Wydarzenie to wiązało się z ceremoniałem pasowania uczniów klas pierwszych.

Znaczącą część celebracji stanowiła msza święta, podczas której homilię wygłosił ks. Przemysław Podlejski SAC, pełniący funkcję wiceprowincjała. W swoim przemówieniu podkreślił on wagę misji edukacyjnej, jaką nauczyciele realizują w życiu młodych osób. Wyrazy wdzięczności dla pedagogów i pracowników szkoły skierował również dyrektor placówki zwanego potocznie „katolikiem”, ks. Kamil Wolan SAC.

– Jesteście nie tylko twarzą tej szkoły, ale przede wszystkim jej sercem. To dzięki Wam nasza szkoła ma swój unikalny obraz i kształt, który przyciąga rodziców i uczniów – mówił do zgromadzonych nauczycieli ks. Wolan.

W trakcie nabożeństwa swoje pierwsze ślubowanie złożyli uczniowie rozpoczynający naukę zarówno w podstawówce, jak i liceum. W ramach ceremonii pasowania na uczniów, która od lat jest prowadzona w duchu rycerskim, uczestniczył Janusz Andrysiak.

Ważnym punktem uroczystości była nagroda prowincjała, przyznawana co roku jednemu z nauczycieli. Tym razem, już po raz drugi w ciągu dziesięciu lat swojej pracy w „katoliku”, otrzymała ją Paulina Dobrzyńska. Ks. Podlejski wychwalał jej zaangażowanie oraz pasję, jaką wkłada w realizację powierzonych jej obowiązków, takich jak prowadzenie świetlicy szkolnej, pełnienie funkcji wychowawcy w dwóch klasach czy wykonywanie zawodu pedagoga szkolnego.