Akcja policyjna dt. przejścia dla pieszych

Akcja policyjna dt. przejścia dla pieszych

Policjanci z Chełmna, jak co roku, przeprowadzili akcję informacyjno-ostrzegawczą w rejonie jednego z przejść dla pieszych. Tym razem we współpracy z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1. Działania zorganizowano w ramach działań profilaktycznych „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i innych uczestników ruchu drogowego na drogach i przejściach dla pieszych.

Działania profilaktyczne

Mundurowi z Chełmna angażują się w działania profilaktyczne, ponieważ zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie stwarzają pośpiech, brak koncentracji i brak obserwacji rejonów przejść dla pieszych. Najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego są szczególnie zagrożeni w warunkach miejskich, ponieważ są mniej widoczni dla kierowców niż osoby dorosłe. W ramach akcji informacyjno-ostrzegawczej, mundurowi i dzieci z Szkoły Podstawowej nr 1 wspólnie przeprowadzili symulację przekraczania przejścia dla pieszych. Dzieci, w towarzystwie policjantów, ustawiały się przed przejściem w celu przekroczenia jezdni. Kierowcy, którzy nie zauważyli dzieci, byli zatrzymywani przez policjanta „drogówki”, a następnie otrzymywali ostrzeżenie od dzieci. Z kolei kierowcy, którzy zachowywali się prawidłowo, otrzymywali od dzieci dyplom i medal wzorowego kierowcy.

Przejście na pasach

Akcja spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony kierowców oraz przechodniów. Mundurowi przypomnieli, że nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który wchodzi na przejście dla pieszych, grozi grzywną w wysokości 1500 zł. Dlatego na drodze należy zachować szczególną ostrożność, patrzeć i słuchać, aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.