Szkolenie dla żołnierzy w Chełmnie

Szkolenie dla żołnierzy w Chełmnie

W dniu 18 marca w chełmińskiej komendzie odbyło się szkolenie dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W szkoleniu wzięło udział 80 żołnierzy z 83 Batalionu Lekkiej Piechoty z Grudziądza, wchodzącej w skład 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne

Podczas pobytu w komendzie żołnierze uczestniczyli w zajęciach praktycznych i teoretycznych, związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej w Polsce, działaniem Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmnie, udzielaniem pierwszej pomocy, budową linii gaśniczej, poznawaniem sprzętu do ratownictwa technicznego oraz pracą w aparatach ochrony dróg oddechowych.

Co obejmowało szkolenie?

W ramach szkolenia odbyła się również pogadanka związana z kampanią społeczną „Stop pożarom traw”. Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona lokalnej społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz podczas klęsk żywiołowych i katastrof, a szkolenie strażackie jest jednym z elementów wiedzy, którą powinni zdobyć żołnierze. Ze względu na sukces szkolenia, planowane są kolejne cykliczne zajęcia. W trakcie spotkania, uczestników szkolenia przywitał Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie – mł. bryg. Tomasz Guzek wraz z zastępcą st. kpt. Arturem Tokarczykiem i kadrą szkoleniową.