Przeładowany bus o prawie 1000% zatrzymany pod Chełmiem

Przeładowany bus o prawie 1000% zatrzymany pod Chełmiem

Jak bardzo można przeciążyć busa? Okazuje się, że bardzo! Inspektorzy z Kujawsko-pomorskiego zatrzymali kierowcę takiego pojazdu i dokonali ważenia.Co dokładnie wiadomo o tej sprawie?

Przeładowany pojazd

Okazało się, że ładowność przekroczyła prawie 1000% podanego w dowodzie rejestracyjnym limitu. Podczas kontroli ujawniono także inne naruszenia przepisów dotyczących transportu drogowego, a także kontynuowano kontrolę przewozu żywych zwierząt. W jednym przypadku stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 2,2 tony, a także brak wymaganych zezwoleń i uprawnień do wykonywania transportu drogowego. Kontrole zakończyły się wszczęciem postępowań administracyjnych wobec przewoźników, a kierowcy zostali ukarani mandatami. Po rozładowaniu nadmiaru ładunku i weryfikacji masy całkowitej, kierowcy kontynuowali przewozy.

Jakie limity obowiązują w ładowności busów?

Limity ładunku busa zależą od kategorii i rodzaju pojazdu oraz przepisów obowiązujących w danym kraju. W Polsce, dla kategorii B (pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony), dopuszczalna ładowność wynosi maksymalnie ładowność techniczna podana w dowodzie rejestracyjnym, czyli różnica między dopuszczalną masą całkowitą a masą własną pojazdu. W przypadku przewozu osób, łącznie z bagażem, nie może być przekroczona maksymalna liczba pasażerów określona w dowodzie homologacyjnym pojazdu. Warto jednak pamiętać, że nieprzestrzeganie limitów ładunku może skutkować mandatami, a także zagrażać bezpieczeństwu na drodze.