Chełmińskie samorządy otrzymają dofinansowanie do remontu dróg dojazdowych

Chełmińskie samorządy otrzymają dofinansowanie do remontu dróg dojazdowych

Kilka dni temu rozstrzygnięto nabór wniosków i rozdysponowanie funduszy na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022. Okazało się, że na realizację 60 inwestycji drogowych prowadzonych przez samorządy gminne trafi 5,64 mln zł. Część z tych środków trafi między innymi do naszego powiatu.

Środki dla sołectw powiatu chełmińskiego

Aż 296 700 złotych trafi do powiatu chełmińskiego. Łącznie w tej cenie utwardzonych zostanie 2,460 km dróg. Jak mówi marszałek Piotr Całbecki co roku województwo kujawsko-pomorskie i poszczególne samorządy gminne korzystają z dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych. Z pozoru może się wydawać, że to małe inwestycje, jednak ich znaczenie jest bardzo ważne dla osób korzystających z tych dróg. Utwardzone, odwodnione drogi znacznie ułatwiają dojazd lokalnym mieszkańcom do pól uprawnych, a także  poprawiają komfort ich codziennej pracy.

Jakie sołectwa otrzymały dofinansowane w powiecie chełmińskim?

  • Miejscowość Łęg leżąca w gminie Chełmno otrzymała umowę na modernizacją 0,995 km drogi. Otrzymane dofinansowanie wynosi 179 100 zł. W ramach tej inwestycji zostanie wykonane bitum realizowane dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany od podstaw oraz nawierzchnia betonowa,
  • Sołectwo Krusin znajdujące się w gminie Lisewo otrzymało wsparcie w wysokości 640 38 400 zł. W ramach tej inwestycji powstanie 0,640 km nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej lub powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie,
  • miejscowość Sarnowo w gminie Stolno wyremontuje drogę o długości 0,235 km. Otrzymane dofinansowanie wynosi 22 560 zł. W ramach prac wykonane zostanie bitum realizowane dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie,
  • Miejscowość Unisław w gminie Unisław wyremontuje nawierzchnię o długości 0,590 km. Otrzymane dofinansowanie wynosi 56 640 zł. W ramach tej inwestycji powstanie bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie.