Siostra zakonna z Chełma opowiada o swojej misji w Zambii

Siostra zakonna z Chełma opowiada o swojej misji w Zambii

Kilka dnie temu Siostra Kajetana, czyli Iwona Małkowska  opowiedziała o swojej misji w Zambii. Pokazała także zdjęcia oraz dokładnie wyjaśniła z jakimi problemami borykają się osoby tam mieszkające. Siostra Kajetana pochodzi z Nowych Dóbr.

Wiele zaproszonych osób

Na spotkanie z siostrą Kajetaną zaproszono wiele gości. Spotkanie odbyło się w chełmińskim Rondzie. Siostra spotkała się z zaproszonymi osobami i opowiedziała o swoich działaniach misyjnych w Zambii. W trakcie spotkania zbierane były datki na wsparcie misji.

Siostra Kajetana – mieszkanka powiatu

Jak mówi o sobie siostra Kajetana, pochodzi z okolic Chełmna. Artystyczne zainteresowania w kierunku rysunku i malarstwa zakonnica rozwijała w pracowni plastycznej prowadzonej pod kierunkiem pani Reginy Gargol w Chełmińskim Domu Kultury. To tam po raz pierwszy miała możliwość spotkanie się ze sztalugą i farbami. Pomimo wybrania się do szkoły średniej i Policealnego Studium Medycznego przez cały czas kontynuowała przygodę z malarstwem. Oprócz tego uczyła się także cierpliwości, wytrwałości i systematyczności, które później przydały się w pracy misyjnej. Na spotkaniu można było podziwiać pamiątki, zdjęcia i obrazy przywiezione przez siostrę Kajetanę z misji.

Misja w Zambii

Siostra Kajetana wspólpracuje wraz z s. Judytą Bożek od ponad 40 lat w Afryce. Obie zakonnice służą każdego dnia najbardziej potrzebującym, czyli bezdomnym, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym oraz dzieciom sierotom i z biednych rodzinnych domów.  Jak podkreśla siostra Kajetana, codziennie starają się zanieść światełko nadziei tym, których trudno jest darzyć miłością, szacunkiem, którym trudno jest opatrywać rany, tym zepchniętym na społeczny margines przez członków rodziny i społeczeństwo. To bardzo ważna misja, dlatego należy głośno o niej mówić.