Coraz mniej mieszkań w Chełmnie — co dalej?

Coraz mniej mieszkań w Chełmnie — co dalej?

W Chełmnie jest coraz mniej mieszkań, co powoduje, że ludność miasta ma problemy ze znalezieniem własnego lokum. To także sprawia, że automatycznie nasze miasto przestaje być atrakcyjnym miejscem do zamieszkania przez osoby napływające. W planach na najbliższe lata jest pobudzenie gospodarki poprzez odnowę zasobu mieszkaniowego i nie tylko.

Jakie dokładnie działania zostaną podjęte?

Spółka Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa planuje w najbliższych latach odnowę zasobu mieszkaniowego. Obecnie w około 50% ma on stan techniczny mierny lub zły. Kolejnym celem Spółki jest podaż mieszkań dla rodzin, które mają średnie dochody. Takie mieszkania działałyby zasadzie partycypacji 20% w kosztach ich budowy. Planuje się także Planowane jest także rozpoczęcie budowy mieszkań deweloperskich, które miałby zostać przeznaczone także, dla osób spoza miasta. Dzięki temu oferta jest w pełni kompleksowa dla każdej z grup społecznych. W planach podjęto kroki dla osób o najniższych zarobkach oraz dla takich, które stać na kredyt hipoteczny. Warto dodać, że planowana jest także wymiana ogrzewania z piecowego na ekologiczne ogrzewanie gazowe. Obecnie jest to najważniejsze wyzwanie, które ma zacząć realizować miasto Chełmno.

Co obecnie dzieje się na rynku mieszkań w Chełmnie?

W ostatnim czasie Urząd Miasta poinformował, że ruszyła budowa mieszkań na ulicy Danielewskiego/Biskupiej. Okazuje się, że mieszkania przygotowywane są także przy ulicy Kościelnej/Rycerskiej. W przypadku tej ostatniej inwestycji powstać ma budynek wielorodzinny, który będzie się składał z 4-kondygnacji, co przekłada się na 44 mieszkań łącznie. Projekt zostanie wybrany do 31.03.2022 roku. Po tym czasie ogłoszony będzie przetarg na budowę mieszkań oraz ruszy nabór na konkretne mieszkania. W planach są także trzy kolejne inwestycje, jedna z nich na ulicy Słowicza, druga na ulicy Biskupiej (cmentarz) oraz na ulicy Biskupiej (jednostkowo).

W ostatnich latach rynek nieruchomości prężnie się rozwija nie tylko w Chełmnie, ale także w całym kraju.  Warto wiedzieć, jak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce.