Prace remontowe na ulicy 22 Stycznia ograniczą ruch od 11 grudnia 2023 roku

Prace remontowe na ulicy 22 Stycznia ograniczą ruch od 11 grudnia 2023 roku

Od dnia 11 grudnia 2023 roku, rozpocznie się proces wyłączenia z użytkowania odcinka ulicy 22 Stycznia, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma arteriami – ulicą Toruńską i Hallera. Ta decyzja wynika z konieczności przeprowadzenia badań technicznych dotyczących potencjalnego zapadnięcia się jezdni w pobliżu budynku, który niegdyś pełnił funkcję aresztu. Po tych badaniach, przystąpi się do prac mających na celu naprawę ewentualnych uszkodzeń.

Mimo że ulica będzie częściowo zamknięta, dostęp do prywatnych posesji będzie nadal zapewniony dla ich właścicieli i użytkowników.

Na czas prowadzenia prac, zostały ustalone alternatywne trasy przejazdu dla różnych typów pojazdów. Samochody ciężarowe będą musiały korzystać z drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy miasta. Kierowcy autobusów powinni skierować się przez Rynek. Natomiast wszyscy pozostali użytkownicy dróg będą mieli możliwość wyboru pomiędzy trasą przez Rynek a trasą poprzez ulicę Wałową.

W związku z tymi zmianami, od poniedziałku 11 grudnia 2023 r. nie będzie dozwolone parkowanie na ulicy Hallera (od skrzyżowania z ul. 22 Stycznia aż do Rynku) oraz na ulicy Wałową.