Szkolenie dowódców dla członków OSP

Szkolenie dowódców dla członków OSP

Kierujący działaniem ratowniczym w Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek zlokalizowanych w Chełmnie, Nowejwsi Chełmińskiej, Grzybnie, Trzebczu Szlacheckim, Brzozowie, Papowie Biskupim, Firlusie, Dubielnie, Bieńkówce, Małem Czystem, Rybieńcu oraz Lisewie, uczestniczyli w szkoleniu, które rozpoczęło się 11 grudnia 2021 roku, a zakończyło 19 grudnia 2021 roku. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 17 druhów i 3 druhny z 12 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Co było tematem szkolenia?

Szkolenie miało miejsce w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie. Nawiązując do regulaminu szkoleń zatwierdzonego 17 listopada 2015 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, członkowie OSP, którzy biorą bezpośredni, czynny udział w działaniach ratowniczych, są zobowiązani odbyć takie szkolenie. Kurs przeprowadzono w systemie weekendowym. Podczas szkolenia członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych przygotowywali się do kierowania działaniami ratowniczymi na potrzeby przyszłych interwencji. Doskonalono w nich umiejętność dokonywania oceny danej sytuacji, a także podejmowania decyzji w trakcie działań ratowniczych. Szkolenie zakończyło się egzaminem, który zweryfikował wiedzę zdobytą podczas kursu. Wszyscy uczestnicy uzyskali pozytywny wynik testu wiedzy.

Nowy pojazd strażacki dla OSP

Nawiązując do OSP w Papowie Biskupim, jednostka otrzymała przed świętami nowy pojazd. Lekki wóz ratowniczo-gaśniczy marki Iveco został przekazany na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie mł. bryg. Tomasza Guzka. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Przypomnijmy, że to wynik trwającego projektu skupiającego się na wykorzystaniu nowoczesnej technologii w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Obecnie zakończył się etap IV. Wartość projektu w tym etapie to ponad 10 milionów złotych. Projekt finansowany jest częściowo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę blisko 7 milionów złotych. Warto dodać, że w ostatnim czasie wiele jednostek OSP w Polsce otrzymuje nowe wozy strażackie, aby być lepiej przygotowanym do bieżących działań.  Ostatnio nowy pojazd otrzymała Straż Pożarna w Mostkach w województwie lubuskim.