Wybory na wójta gminy Kijowo Królewskie

Wybory na wójta gminy Kijowo Królewskie

Jak podał Komisarz Toruń I do przedterminowych wyborów na wójta Kijowo Królewskie nadeszły tylko dwie kandydatury. Ostatecznie to mieszkańcy zdecydują, która osoba zostanie wybrana do pełnienia tej funkcji.

Dwóch odrębnych kandydatów

Pierwszym jest Komitet Wyborczy Wyborców Magdaleny Pudło. Drugim z kolei jest Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Energia, z którego wystartuje Arkadiusz Stefaniak. W przypadku pierwszej opcji pełnomocnikiem wyborczym, a zarazem pełnomocnikiem finansowym Komitetu Pani Magdaleny została Anna Barbara Baranowska. Tą samą funkcję u jej konkurenta będzie pełnił Pan Tomasz Sińczak. Jest to pewnego rodzaju niespodzianka, ponieważ w kuluarach spekulowano także o innych kandydatach. Ostatecznie do rywalizacji zgłosiły się tylko dwie osoby. Kim są i jakie mają propozycje dla gminy?

Magdalena Pudło jest dyrektorem kijewskiego GOK-u. Pan Arkadiusz Stefaniak to p.o. wójta gminy Kijewo Królewskie. Tylko do wczoraj można było rejestrować komitety wyborcze. Oznacza to, że nie ma obecnie możliwości aby pojawił się nowy kandydat na wójta gminy. Warto wspomnieć, iż obecnie trwa rejestracja kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Będzie ona trwała do 15 września. Rejestracji można dokonać u urzędnika wyborczego, który funkcjonuje w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim.

Wybory tradycyjne czy korespondencyjne?

Same wybory zaplanowane są na 3 października. Będą miały tradycyjną formę, a zainteresowani mieszkańcy będą musieli udać się do urn. Jednak komisja wyborcza dopuszcza pewne przypadki, które umożliwią głosowanie korespondencyjne. Będzie ono dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz tych, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60, rok życia. Tacy mieszkańcy mają obowiązek zgłoszenia takiej chęci komisarzowi wyborczemu do dnia 20 września. Oczywiście dopuszcza się również głosowanie korespondencyjne dla osób przebywających w izolacji i na kwarantannie, a ich rejestracja jest możliwa do dnia 28 września. Istnieje również opcja oddania głosu poprzez pełnomocnika. Zasady obowiązują dokładnie dla tych mieszkańców, co w przypadkach opisanych powyżej. Jedyna różnicą jest konieczność sporządzenia aktu pełnomocnictwa, na który każdy obywatel ma czas do 24 września.

Jak twierdzą obserwatorzy rywale mają bardzo wyrównane szanse. Ciężko więc spekulować, kto ostatecznie obejmie urząd wójta gminy.