Złote Pręty Chełmińskie: Rozpoczęcie I edycji Nagród Burmistrza Miasta Chełmna za rok 2023

Złote Pręty Chełmińskie: Rozpoczęcie I edycji Nagród Burmistrza Miasta Chełmna za rok 2023

W dniach od 18 do 31 stycznia przewidziane jest składanie propozycji do pierwszej edycji prestiżowych Nagród Burmistrza Miasta Chełmna – „Złote Pręty Chełmińskie”, które mają na celu uhonorowanie zasług dla miasta w roku 2023. Motywem powstania tych nagród była 790. rocznica nadania praw miejskich Chełmnu.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie konkursu, „Złote Pręty Chełmińskie” to forma docenienia zarówno indywidualnych osób, jak i całych zespołów lub instytucji, które swoją działalnością wyróżniają się na tle lokalnej społeczności. Odznaczane są one za szczególne osiągnięcia, które przyczyniają się do rozwoju i propagowania miasta na różnych płaszczyznach. Warto zwrócić uwagę na znaczenie samej statuetki wręczanej laureatom – nawiązuje ona do średniowiecznego pręta chełmińskiego, który był dawnym wzorcem miar. W tym kontekście staje się symbolicznym wyznacznikiem zaangażowania na rzecz rozkwitu miasta i jego mieszkańców.

Laureaci Nagród Burmistrza Miasta Chełmna zostaną wyłonieni w dziewięciu obszarach, w tym: edukacji, gospodarce, kulturze, ochronie środowiska, osobowościach, promocji miasta, sporcie, wolontariacie i działalności na rzecz drugiego człowieka oraz zdrowiu. Wybór takiej liczby kategorii nie jest przypadkowy – to nawiązanie do geograficznego usytuowania Chełmna na dziewięciu wzgórzach. Celem jest umożliwienie corocznego wyłaniania i doceniania osób czy instytucji, które poprzez swoje działania przyczyniają się do rozwoju miasta.