W Chełmnie rusza innowacyjny projekt edukacyjny dla młodych uczniów

W Chełmnie rusza innowacyjny projekt edukacyjny dla młodych uczniów

Na początku nowego roku szkolnego, który rozpoczyna się we wrześniu, gmina Chełmno ma zamiar wdrożyć ambitny projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych na terenie swojej jurysdykcji. W tej chwili na stole leży wniosek o finansowanie tego ważnego przedsięwzięcia.

Głównym celem gminy jest stworzenie pakietu zajęć, które będą nie tylko atrakcyjne, ale także rozwijające dla uczniów. Dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w różnych formach edukacji – od lekcji języka angielskiego i matematyki, po warsztaty z zakresu przyrody i chemii. Plany obejmują również sesje edukacyjne dotyczące technologii cyfrowych i innych tematów.

Finansowanie tego przedsięwzięcia ma pochodzić z funduszy Unii Europejskiej. Jest to spore przedsięwzięcie, którego całkowity budżet wynosi prawie 1 milion złotych, co świadczy o skali i ambicjach tego projektu.