Analiza budżetu gminy wiejskiej Chełmno na rok 2024

Analiza budżetu gminy wiejskiej Chełmno na rok 2024

Główne założenia budżetowe gminy wiejskiej Chełmno na nadchodzący rok 2024 zostały już określone. Dochody przewidziane w budżecie wynoszą 48,7 milionów złotych. To olbrzymia kwota, z której aż 32 miliony złotych ma przeznaczyć się na różnorodne inwestycje.

Ogółem wydatki gminy Chełmno na rok 2024 mają wynieść około 62,3 miliona złotych. Wśród tych środków, aż niemal 32 miliony złotych zostanie przeznaczonych na różnego rodzaju inwestycje. Niestety, deficyt budżetowy osiągnie wartość bliską 13,6 milionów złotych.

Fundusz Sołecki będzie dysponował kwotą przekraczającą 585 tysięcy złotych, które trafią do sołectw gminy. Instytucje kulturalne będą mogły liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 290 tysięcy złotych.

Władze gminy prognozują, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosą około 1,37 miliona złotych od osób prawnych oraz 868 tysięcy złotych od osób fizycznych. Dodatkowo, wpływy z podatku rolnego, płaconego przez osoby fizyczne, mają wynieść około 1,19 miliona złotych.

Wśród interesujących szczegółów budżetowych znalazło się to, że na dochód z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 83 tysięcy złotych.