Stypendia dla uczniów z Chełmna

Stypendia dla uczniów z Chełmna

Tylko do 15 września uczniowie uczący się i zamieszkujący Chełmno mogą składać wnioski o stypendia socjalne na rok 2021/2022. Wnioski należy złożyć osobiście w Centrum Placówek Oświatowych w Chełmnie. To ogromna szansa dla rodzin mniej sytuowanych do normalnej nauki swoich pociech. Poprzednie lata pokazały, że zapotrzebowanie w mieście na takie stypendia jest naprawdę duże. W jaki sposób można je osiągnąć?

Podstawowe informacje związane ze stypendium o charakterze socjalnym

Pierwszą i kluczową informacją jest fakt, że taki wniosek składany jest osobiście przez rodziców, pełnoprawnych opiekunów bądź uczniów, którzy są osobami pełnoletnimi, a jednocześnie nie ukończyli jeszcze 24 roku życia. Kryterium dochodowe uwzględniane w tego rodzaju dokumentach wynosi 528 złotych netto na osobę w rodzinie. Warto jednak wiedzieć, że poza samym wnioskiem należy przedstawić również wszystkie dokumenty bądź ich kserokopie, ułatwiające obliczenie miesięcznej wysokości dochodu na jednego członka rodziny. Wśród rodzin, które dodatkowo korzystają ze świadczeń pieniężnych pochodzących z ośrodka opieki społecznej, takim dokumentem może być zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka, które wyszczególnia dokładnie rodzaj, jak i samą kwotę uzyskiwanego świadczenia bądź świadczeń.